Nederlands

REQUAPASS in enkele woorden

REQUAPASS is een project dat wordt gedragen door organisaties voor volksonderwijs uit Frankrijk en België, die samenwerken om de trajecten te valoriseren van de vrijwilligers die onze regio tot leven brengen

Het doel van dit 4-jarige project bestaat erin gemeenschappelijke tools en methoden te creëren om engagementen in het verenigingsleven te ondersteunen, deze beter te erkennen en ervoor te zorgen dat deze engagementen op persoonlijk, sociaal en professioneel vlak in aanmerking worden genomen.

Ons werk is gericht op een breed publiek via 3 complementaire componenten: 

  • De competenties van vrijwilligers valoriseren en erkennen: Vrijwilligerswerk – een hefboom voor professionele, sociale en professionele ontwikkeling – biedt jong en oud de kans om nieuwe competenties te verwerven, de zelfstandigheid te vergroten, nieuwe contacten te leggen en zichzelf verder te ontplooien. De competenties ontwikkeld in het kader van ervaringen in het verenigingsleven worden nog steeds te weinig geïdentificeerd en gevaloriseerd … Maar ze zijn nochtans relevant en kunnen van nut zijn op de arbeidsmarkt.
     
  • De (toekomstige) actoren van het verenigingsleven opleiden ondanks het bestaan van opleidingen voor vrijwilligers, die nog weinig bekend en erkend zijn. REQUAPASS creëert verschillende trajecten om de diversiteit en uitdagingen van het grensoverschrijdende verenigingslandschap beter te begrijpen, om verenigingen opnieuw in het hart van de sociale en solidaire economie (SSE) te plaatsen en om (toekomstige) vrijwilligers toe te laten interculturele, inspirerende, gekwalificeerde en zelfs certificerende opleidingen te volgen. 
     
  • De grensoverschrijdende regio beter kennen om de gemeenschappelijke uitdagingen m.b.t. de kwalificatie van de verenigingstrajecten te benadrukken. Regelmatige vragenlijsten, analyses en barometers zullen ons in staat stellen om vrijwilligerservaringen te valoriseren in het belang van de levenstrajecten, de verenigingen en de actoren uit alle sectoren. 

Omdat het verenigingsengagement niet mag stoppen bij de grens, biedt REQUAPASS de verenigingsactoren uit België en Frankrijk de kans om elkaar te ontmoeten en good practices uit te wisselen tussen al wie belang heeft bij de valorisatie van vrijwilligerswerk.

De partners van het project

REQUAPASS wordt gedragen door: de Maisons des Associations van Tourcoing, Charleroi en Roubaix, en door de vereniging Interphaz Centre Europe Direct van Lille Métropole, met de steun van hun lokale partners en van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) in het kader van het grensoverschrijdende INTERREG-programma France-Wallonie-Vlaanderen.